engelsk

Ah, good point regards the holiday, over read that a bit. Fine for me, but sure would have had not problem to work longer and get more money. Btw, as I asked about having all the benefits to the end of the year, how much holiday would I have this year. 25 days for a full year or 25/12*9 = 18,75 for the 3/4 year I worked there? The agreement that the travel and other expenses I still have (finalising that now) where Kjell said they will be payed. It is at least not clearly mentioned here. Regards going to court, my question is if pont 10/11 rule out going to court for example related to the holiday money or the stock options. Kjell says no, I would say it sounds so that its generic on not suing. Not that I plan to start up there again, but I think it does not block me from working there if I would apply, but from going against them and request Alfreds position. (but that part is not what I would be concerned)

norsk

Ah, godt poeng med hensyn til ferien, overles det litt. Greit for meg, men hadde sikkert ikke hatt noe problem å jobbe lenger og få mer penger. Btw, da jeg spurte om å ha alle fordelene til slutten av året, hvor mye ferie ville jeg ha i år. 25 dager for et helt år eller 25/12*9 = 18,75 for det 3/4 året jeg jobbet der? Avtalen om at reise- og andre utgifter har jeg fortsatt (avslutter det nå) der Kjell sa at de vil bli betalt. Det er i det minste ikke klart nevnt her. Hilsen gå til retten, spørsmålet mitt er om pont 10/11 utelukker å gå til retten for eksempel knyttet til feriepenger eller aksjeopsjoner. Kjell sier nei, jeg vil si at det høres ut slik at det ikke er saksøkt. Ikke at jeg planlegger å starte der igjen, men jeg tror det ikke hindrer meg i å jobbe der hvis jeg ville søke, men fra å gå imot dem og be om Alfreds posisjon. (men den delen er ikke det jeg ville være bekymret for)

OversetterEngelsk.com | Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)