engelsk

Tittel: Kontinuitet hos personer med demens i hjemmesykepleien Introduksjon: Målet med oppgaven er å finne ut hvordan kontinuitet til eldre hjemmeboende med demens kan sikres på best mulig måte. Problemstilling: hvordan kan en sikre kontinuitet i omsorgen for hjemmeboende med demens? Metode: fordypningsoppgaven er en litteraturstudie. Resultater: Forskningen viser at personer med demens er avhengig av at familie og hjemmesykepleien samarbeider for å opprettholde kontinuitet. Det er forskjellige typer kontinuitet som til sammen er viktig. Personer med demens føler seg utrygge når de har for mange pleiere og forholde seg til og motsetter seg da å få hjelp. Familiene etterlyste en kontaktperson å forholde seg til og mere informasjon om tjenestetilbudet. Kompetanse er viktig for å utøve helhetlig pleie og kontinuitet. Konklusjon: Jeg har i min fordypningsoppgave prøvd å finne ut hvordan en kan sikre kontinuitet hos eldre hjemmeboende med demens. Det har i artiklene og litteratur komt frem at individuelle tilpassa tjenester og samarbeid med familie og hjemmesykepleie er viktig for å klare dette. Det er også viktig at familien har en kontaktperson de kan forholde seg til hvis de trenger hjelp eller lurer på noe. Jeg har og lært at person, informasjon og organisatorisk kontinuitet til sammen utgjør god kontinuitet.

norsk

Tittel: Kontinuitet hos personer med demens i hjemmesykepleien Introduksjon: Målet med oppgaven er å finne ut hvordan kontinuitet til eldre hjemmeboende med demens kan sikres på beste mulig måte. Problemstilling: hvordan kan en sikre kontinuitet i omsorg for hjemmeboende med demens? Metode: fordypningsoppgaven er en litteraturstudie. Resultater: Forskningen viser at personer med demens er avhengig av at familie og hjemmesykepleien samarbeider for å opprettholde kontinuitet. Det er forskjellige typer kontinuitet som til sammen er viktig. Personer med demens følelse seg utrygge når de har for mange pleiere og forholde seg til og motsetter seg da å få hjelp. Familiene etterlyste en kontaktperson å forholde seg til og mer informasjon om tjenestetilbudet. Kompetanse er viktig for å utøve helhetlig pleie og kontinuitet. Konklusjon: Jeg har i min fordypningsoppgave prøvd å finne ut hvordan en kan sikre kontinuitet hos eldre hjemmeboende med demens. Det har i artiklene og litteratur kommer frem at individuelle tilpassede tjenester og samarbeid med familie og hjemmesykepleie er viktig for å klare dette. Det er også viktig at familien har en kontaktperson de kan holde seg til hvis de trenger hjelp eller lurer på noe. Jeg har og lært at person, informasjon og organisatorisk kontinuitet til sammen utgjør god kontinuitet.

OversetterEngelsk.com | Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)