engelsk

Family law Marriage pact and cohabitation agreements When entering into a marriage or a non-marital cohabitation, it may be necessary and sensible to establish a marriage pact or a cohabitation agreement. It is important that such agreements are correct in content and form. There may be special requirements that need to be complied with in order for the agreement or pact to be valid. Marriage pacts in particular are subject to strict requirements in form and content. Worst case scenario of you making a mistake is that the pact will not apply. We at Simonsen Ran legal office have extensive experience with these types of agreements. Do not hesitate in contacting us for assistance in drafting marriage pacts and cohabitation agreements. Divorce and termination of non marital cohabitation Close to 40% of all marriages end in divorce. Very few couples secure themselves with a marriage pact. There are a lot of practical questions that need to be answered both before and during a divorce. First of all is the question of whether a divoce is really the solution you want. If that is the case, how are the assets to be divided between you. The rules in the Probate act (Skifteloven) and Marriage act (Ekteskapsloven) are complicated. If there are children involved, the rules in the child act (Barneloven) must also be complied with. A divorce often brings consequences of both material and non-material nature. In most cases it also entails a great deal of strain for the parties involved. Use our lawyers at Simonsen Rana to deal with these complex issues that require legal assistance.

norsk

Familie Jus Ekteskapspakt og samboeravtaler Når man inngår et ekteskap eller et ikke-ekteskapelig samliv, kan det være nødvendig og fornuftig å opprette en ekteskapspakt eller en samboeravtale. Det er viktig at slike avtaler er korrekte i innhold og form. Det kan være spesielle krav som må overholdes for at avtalen eller pakten skal være gyldig. Spesielt ekteskapspakter er underlagt strenge krav i form og innhold. Det verste tilfellet at du gjør en feil, er at pakten ikke vil gjelde. Vi i Simonsen Ran advokatkontor har lang erfaring med denne typen avtaler. Ikke nøl med å kontakte oss for å få hjelp til å utarbeide ekteskapspakter og samboeravtaler. Skilsmisse og opphør av ikke-ekteskapelig samliv Nærmere 40% av alle ekteskap ender i skilsmisse. Svært få par sikrer seg med en ekteskapspakt. Det er mange praktiske spørsmål som må besvares både før og under en skilsmisse. Først og fremst er spørsmålet om en divoce virkelig er løsningen du ønsker. Hvis det er tilfelle, hvordan skal eiendelene deles mellom deg. Reglene i skifteloven (Skifteloven) og ekteskapsloven (Ekteskapsloven) er kompliserte. Hvis det er barn involvert, må også reglene i barneloven (Barneloven) overholdes. En skilsmisse medfører ofte konsekvenser av både materiell og ikke-materiell karakter.I de fleste tilfeller medfører det også en stor belastning for de involverte partene. Bruk advokatene våre ved Simonsen Rana til å håndtere disse komplekse problemene som krever juridisk bistand.

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)