engelsk

he signed into law a bill renewing the National Security Agency’s warrantless internet surveillance program, sealing a defeat for digital privacy advocates. U.S. President Donald Trump waves after addressing the annual March for Life rally, taking place on the National Mall, from the White House Rose Garden in Washington, U.S., January 19, 2018. REUTERS/Carlos Barria “Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection,” Trump wrote on Twitter, referring to legislation passed by the U.S. Congress that extends Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). The law renews for six years and with minimal changes the National Security Agency (NSA) program, which gathers information from foreigners overseas but incidentally collects an unknown amount of communications belonging to Americans. The measure easily passed the U.S. House of Representatives last week despite mixed signals posted on Twitter by Trump and narrowly avoided a filibuster in the Senate earlier this week that split party lines. The measure had drawn opposition from a coalition of privacy-minded Democrats and libertarian Republicans. In his tweet on Friday, Trump attempted to clarify why he signed the bill despite repeating an unsubstantiated claim that his Democratic predecessor, Barack Obama, ordered intelligence agencies to eavesdrop on Trump’s 2016 Republican presidential campaign. “This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election,” Trump wrote. “I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first!” Last September, the U.S. Justice Department said in a court filing that it had no evidence to support Trump’s claim about improper surveillance during the campaign. Without Trump’s signature, Section 702 had been set to expire on Friday, though intelligence officials had said the surveillance program could continue to operate until April. Under the law, the NSA is allowed to eavesdrop on vast amounts of digital communications from foreigners living outside the United States via U.S. companies like Facebook Inc, Verizon Communications Inc and Alphabet Inc’s Google. But the program also incidentally scoops up Americans’ communications, including when they communicate with a foreign target living overseas, and can search those messages without a warrant. The White House, U.S. intelligence agencies and congressional Republican leaders have said the program is indispensable to national security, vital to protecting U.S. allies and needs little or no revision. Privacy advocates say it allows the NSA and other intelligence agencies to grab data belonging to Americans in a way that represents an affront to the U.S. Constitution.

norsk

han signerte i loven et lovforslag som fornyet Nasjonalt sikkerhetsbyrås garantiløse internettovervåkningsprogram, og beseglet et nederlag for talsmenn for digitalt personvern. USAs president Donald Trump bølger etter å ha tatt opp det årlige rallyet for mars for liv, som finner sted på National Mall, fra Rose Garden i Det hvite hus i Washington, USA, 19. januar 2018. REUTERS / Carlos Barria "Nettopp signert 702 Bill for å godkjenne utenlandsk etterretningsinnsamling på nytt," skrev Trump på Twitter, med henvisning til lovgivning vedtatt av den amerikanske kongressen som utvider avsnitt 702 i Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Loven fornyer seg i seks år og med minimale endringer, National Security Agency (NSA) -programmet, som samler informasjon fra utlendinger utenlands, men for øvrig samler inn en ukjent mengde kommunikasjon som tilhører amerikanere. Tiltaket passerte lett det amerikanske representanthuset i forrige uke til tross for blandede signaler som ble postet på Twitter av Trump og unngikk snevert en filibuster i Senatet tidligere denne uken som delte partilinjer. Tiltaket hadde trukket motstand fra en koalisjon av privatlivssinnede demokrater og libertariske republikanere. I sin tweet på fredag ​​forsøkte Trump å avklare hvorfor han signerte lovforslaget til tross for at han gjentok et ubegrunnet påstand om at hans demokratiske forgjenger, Barack Obama, beordret etterretningsbyråene å avlytte Trumps republikanske presidentkampanje i 2016."Dette er IKKE den samme FISA-loven som ble misbrukt så feil under valget," skrev Trump. "Jeg vil alltid gjøre det rette for vårt land og sette sikkerheten til det amerikanske folk først!" I september i fjor sa det amerikanske justisdepartementet i en domstol som arkiverte at det ikke hadde bevis for å støtte Trumps påstand om upassende overvåking under kampanjen. Uten Trumps underskrift var seksjon 702 satt til å utløpe på fredag, selv om etterretningstjenestemenn hadde sagt at overvåkingsprogrammet kunne fortsette å fungere til april. I henhold til loven har NSA lov til å avlytte store mengder digital kommunikasjon fra utlendinger som bor utenfor USA via amerikanske selskaper som Facebook Inc, Verizon Communications Inc og Alphabet Inc's Google. Men programmet øker for øvrig amerikanernes kommunikasjon, inkludert når de kommuniserer med et utenlandsk mål bosatt i utlandet, og kan søke i disse meldingene uten en garanti. Det hvite hus, amerikanske etterretningsbyråer og kongressens republikanske ledere har sagt at programmet er uunnværlig for nasjonal sikkerhet, viktig for å beskytte amerikanske allierte og trenger liten eller ingen revisjon. Talsmenn for personvern sier at det tillater NSA og andre etterretningsbyråer å hente data som tilhører amerikanere på en måte som representerer en fornærmelse mot den amerikanske grunnloven.

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)